Kirjaudu sisään
   
 Ladataan...
Skip Navigation Links
Käyttöehdot
ARKEA KAUPPA
Näitä käyttöehtoja sovelletaan yritys- tai yhteisöasiakkaan (”asiakas” / ”tilaaja”) tilatessa tuotteita ja/tai palveluita Arkea Oy:n Arkea Kaupasta/kauppa.arkea.fi-sivuston kautta (Arkea Oy, 2443151-8, Tykistökatu 4 A 4. krs, 20520 Turku, puh. 0207 597 577, verkkokauppa@arkea.fi).

Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja ne tulevat voimaan, kun asiakas rekisteröityy Arkea Kauppaan.

Arkea Kaupasta tuotteita ja/tai palveluita voi tilata ainoastaan palveluun rekisteröityneet asiakkaat. Asiakkaan Arkea Kaupasta tekemiin tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassaolevia toimitusehtoja, jotka ilmenevät Arkea Kaupan sivustoilta.

Asiakkaan edustaja, joka tekee tilauksen Arkea Kaupasta vastaa siitä, että hänellä on asiakkaan puolesta oikeus tehdä tilaus ja että asiakas vastaa tilauksestaan. Tilauksen tekevän asiakkaan edustajan on varmistettava, että tilauksessa annetut tiedot ovat oikein ja pitävät paikkansa.

Henkilökohtaiset tiedot
Jotta palvelua voi käyttää, tilaajan on annettava tiettyjä tietoja, mukaan lukien tilaajan ja sen edustajan nimi, sähköpostiosoite ja palvelun salasana. Tilaajaan rekisteröimiä tietoja ja palveluun antamia henkilökohtaisia tietoja käytetään ja suojataan Arkea Kaupan rekisteri- ja tietosuojaselosteen, joka löytyy Arkea Kaupan sivustoilta, tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Rekisteröidyttäessä palveluun, tilaajalle toimitetaan salasana Arkea Kaupasta. Tilaajan tulee vaihtaa salasana ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä, kohdasta Oma tili. Salasanan pituus tulee olla 8 merkkiä, salasana ei ole merkkiriippuvainen. Tilaajan tulee pitää salasana luottamuksellisena, eikä sitä saa paljastaa kenellekään muulle. Jos tilaaja epäilee salasanan paljastuneen, salasana tulee vaihtaa ja tilaajan tulee olla yhteydessä osoitteeseen arkea.tunnustilaus@arkea.fi. Mikäli tilaaja unohtaa salasanansa, tilaajan tulee olla yhteydessä osoitteeseen arkea.tunnustilaus@arkea.fi.

Evästeet
Arkea Kaupan rekisteröitymistä vaativissa palveluissa käytetään evästeitä ja verkkopalvelinlokeja palvelun parantamiseksi ja tietojen keräämiseksi siitä, kuinka palvelua käytetään. Evästeiden ja verkkopalvelinlokien avulla kerätyt tiedot voivat sisältää esimerkiksi vierailujen ajankohdat, tarkastellut sivut, palvelussa käytetyn ajan sekä juuri ennen palvelumme käyttöä ja heti sen jälkeen tarkasteltujen verkkosivujen tiedot. Evästeet eivät mahdollista henkilökohtaisten tietojen keräämistä, eikä evästeistä saatuja henkilökohtaisia tietoja säilytetä.

Kaikki palvelua käyttävät asiakkaat/tilaajat voivat selata Arkea Kaupan julkisia verkkosivuja anonyymisti sekä jokaisella on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö selaimessaan. Joissain tilanteissa evästeiden käytön kieltämisellä voi olla vaikutus palvelun käyttökokemukseen.

Palvelun saatavuus
Tilaajan pääsy Arkea kaupan palveluihin on voimassa toistaiseksi, ja Arkea Oy pidättää oikeuden perua Arkea Kaupan palvelut tai muuttaa niitä ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa. Arkea Oy pidättää oikeuden estää tilaajan pääsy Arkea Kaupan palveluihin ja poistaa tilaajalle mahdollisesti myönnetty käyttäjätunnus tai salasana käytöstä milloin tahansa, jos tilaaja on Arkea Oy:n käsityksen mukaan jättänyt noudattamatta jotakin tässä sopimuksessa esitettyä ehtoa. Arkea Oy ei vastaa Arkea Kaupan palveluiden keskeytymisestä tai puutteista niiden saatavuudessa.

Asiakas/tilaaja on vastuussa kaikista teknisistä ja muista järjestelyistä, joita Arkea Kaupan palveluiden käyttö edellyttää. Asiakkaan/tilaajan vastuulla on myös varmistaa, että kaikki asiakkaan/tilaajan internet-yhteyden kautta ja käyttäjätunnusten avulla Arkea Kaupan palveluja käyttävät henkilöt ovat tietoisia näistä käyttöehdoista ja noudattavat niitä.

Käytön rajoitukset
Kaikki tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet, tavaramerkit, teollisoikeudet ja muut Arkea Kaupan palveluihin liittyvät omistusoikeudet ovat Arkea Oy:n omaisuutta tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.

Asiakas/tilaaja sitoutuu olemaan käyttämättä Arkea Kaupan palveluja tavalla, joka aiheuttaa Arkea Kaupan palveluiden tai sen osan keskeytymisen, vahingoittumisen tai tehonpienenemisen tai haittaa niitä jollain muulla tavalla.

Vastuunrajaus
Arkea Oy ei vastaa asiakkaalle/tilaajalle aiheutuvista tappioista, vahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat asiakkaan/tilaajan tai asiakkaan/tilaajan tietokoneen Arkea Kaupan palveluiden käytön aikana saamasta viruksesta tms.

Arkea Oy ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat Arkea Kaupan palveluiden (mukaan lukien niiden käyttöön käyttämäsi ohjelmiston tai järjestelmien) käytöstä, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta Arkea Kaupan palveluiden käyttöön asiakkaan/tilaajan käyttämän tietokoneen, ohjelmiston, järjestelmän tai kannettavan laitteen kärsimät vauriot.

Arkea Oy ei missään olosuhteissa ota vastuuta mistään välillisistä, satunnaisista tai erityisistä vahingoista tai liikevoittojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, liiketoimintaa koskevien tietojen menetyksestä tai minkä tahansa muun hyödyn menetyksestä, joka on seurausta Arkea Kaupan palveluiden käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä. Arkea Oy:n vastuu kaikissa tapauksissa rajoittuu virheellisten/puutteellisten/viivästyneiden tuotteiden kauppahinnan palauttamiseen.

Muutosoikeus
Arkea Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ilmenevät Arkea Kaupan sivustoilta. Jos asiakas/tilaaja jatkaa Arkea Kaupan palveluiden käyttöä tällaisten muutosten jälkeen, asiakkaan/tilaajan katsotaan hyväksyneen muutokset.

Erimielisyystilanteet
Arkea Kaupan palveluihin ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Turku. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Yhteydenotot
Voit ottaa yhteyttä Arkea Oy:ön näitä käyttöehtoja koskevissa asioissa sähköpostitse verkkokauppa@arkea.fi


KAAREA KAUPPA
Näitä käyttöehtoja sovelletaan yritys- tai yhteisöasiakkaan (”asiakas” / ”tilaaja”) tilatessa tuotteita ja/tai palveluita Kaarea Oy:n Kaarea Kaupasta/kauppa.arkea.fi-sivuston kautta (Kaarea Oy, 2925981-7, Tykistökatu 4 A 4. krs, 20520 Turku, puh. 020 764 9850, asiakaspalvelu@kaarea.fi).

Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja ne tulevat voimaan, kun asiakas rekisteröityy Kaarea Kauppaan.

Kaarea Kaupasta tuotteita ja/tai palveluita voi tilata ainoastaan palveluun rekisteröityneet sopimusasiakkaat. Asiakkaan Kaarea Kaupasta tekemiin tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassaolevia toimitusehtoja, jotka ilmenevät Kaarea Kaupan sivustoilta.

Asiakkaan edustaja, joka tekee tilauksen Kaarea Kaupasta vastaa siitä, että hänellä on asiakkaan puolesta oikeus tehdä tilaus ja että asiakas vastaa tilauksestaan. Tilauksen tekevän asiakkaan edustajan on varmistettava, että tilauksessa annetut tiedot ovat oikein ja pitävät paikkansa.

Henkilökohtaiset tiedot
Jotta palvelua voi käyttää, tilaajan on annettava tiettyjä tietoja, mukaan lukien tilaajan ja sen edustajan nimi, sähköpostiosoite ja palvelun salasana. Tilaajaan rekisteröimiä tietoja ja palveluun antamia henkilökohtaisia tietoja käytetään ja suojataan Kaarea Kaupan rekisteri- ja tietosuojaselosteen, joka löytyy Kaarea Kaupan sivustoilta, tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Rekisteröidyttäessä palveluun, tilaajalle toimitetaan salasana Kaarea Kaupasta. Tilaajan tulee vaihtaa salasana ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä, kohdasta Oma tili. Salasanan pituus tulee olla 8 merkkiä, salasana ei ole merkkiriippuvainen. Tilaajan tulee pitää salasana luottamuksellisena, eikä sitä saa paljastaa kenellekään muulle. Jos tilaaja epäilee salasanan paljastuneen, salasana tulee vaihtaa ja tilaajan tulee olla yhteydessä osoitteeseen kaarea.tunnustilaus@kaarea.fi. Mikäli tilaaja unohtaa salasanansa, tilaajan tulee olla yhteydessä osoitteeseen kaarea.tunnustilaus@kaarea.fi.

Evästeet
Kaarea Kaupan rekisteröitymistä vaativissa palveluissa käytetään evästeitä ja verkkopalvelinlokeja palvelun parantamiseksi ja tietojen keräämiseksi siitä, kuinka palvelua käytetään. Evästeiden ja verkkopalvelinlokien avulla kerätyt tiedot voivat sisältää esimerkiksi vierailujen ajankohdat, tarkastellut sivut, palvelussa käytetyn ajan sekä juuri ennen palvelumme käyttöä ja heti sen jälkeen tarkasteltujen verkkosivujen tiedot. Evästeet eivät mahdollista henkilökohtaisten tietojen keräämistä, eikä evästeistä saatuja henkilökohtaisia tietoja säilytetä.

Kaikki palvelua käyttävät asiakkaat/tilaajat voivat selata Kaarea Kaupan julkisia verkkosivuja anonyymisti sekä jokaisella on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö selaimessaan. Joissain tilanteissa evästeiden käytön kieltämisellä voi olla vaikutus palvelun käyttökokemukseen.

Palvelun saatavuus
Tilaajan pääsy Kaarea Kaupan palveluihin on voimassa toistaiseksi, ja Kaarea Oy pidättää oikeuden perua Kaarea Kaupan palvelut tai muuttaa niitä ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa. Kaarea Oy pidättää oikeuden estää tilaajan pääsy Karea Kaupan palveluihin ja poistaa tilaajalle mahdollisesti myönnetty käyttäjätunnus tai salasana käytöstä milloin tahansa, jos tilaaja on Kaarea Oy:n käsityksen mukaan jättänyt noudattamatta jotakin tässä sopimuksessa esitettyä ehtoa. Kaarea Oy ei vastaa Kaarea Kaupan palveluiden keskeytymisestä tai puutteista niiden saatavuudessa.

Asiakas/tilaaja on vastuussa kaikista teknisistä ja muista järjestelyistä, joita Kaarea Kaupan palveluiden käyttö edellyttää. Asiakkaan/tilaajan vastuulla on myös varmistaa, että kaikki asiakkaan/tilaajan internet-yhteyden kautta ja käyttäjätunnusten avulla Kaarea Kaupan palveluja käyttävät henkilöt ovat tietoisia näistä käyttöehdoista ja noudattavat niitä.

Käytön rajoitukset
Kaikki tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet, tavaramerkit, teollisoikeudet ja muut Kaarea Kaupan palveluihin liittyvät omistusoikeudet ovat Kaarea Oy:n omaisuutta tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.

Asiakas/tilaaja sitoutuu olemaan käyttämättä Kaarea Kaupan palveluja tavalla, joka aiheuttaa Kaarea Kaupan palveluiden tai sen osan keskeytymisen, vahingoittumisen tai tehonpienenemisen tai haittaa niitä jollain muulla tavalla.

Vastuunrajaus
Kaarea Oy ei vastaa asiakkaalle/tilaajalle aiheutuvista tappioista, vahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat asiakkaan/tilaajan tai asiakkaan/tilaajan tietokoneen Kaarea Kaupan palveluiden käytön aikana saamasta viruksesta tms.

Kaarea Oy ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat Kaarea Kaupan palveluiden (mukaan lukien niiden käyttöön käyttämäsi ohjelmiston tai järjestelmien) käytöstä, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta Kaarea Kaupan palveluiden käyttöön asiakkaan/tilaajan käyttämän tietokoneen, ohjelmiston, järjestelmän tai kannettavan laitteen kärsimät vauriot.

Kaarea Oy ei missään olosuhteissa ota vastuuta mistään välillisistä, satunnaisista tai erityisistä vahingoista tai liikevoittojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, liiketoimintaa koskevien tietojen menetyksestä tai minkä tahansa muun hyödyn menetyksestä, joka on seurausta Kaarea Kaupan palveluiden käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä. Kaarea Oy:n vastuu kaikissa tapauksissa rajoittuu virheellisten/puutteellisten/viivästyneiden tuotteiden kauppahinnan palauttamiseen.

Muutosoikeus
Kaarea Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ilmenevät Kaarea Kaupan sivustoilta. Jos asiakas/tilaaja jatkaa Kaarea Kaupan palveluiden käyttöä tällaisten muutosten jälkeen, asiakkaan/tilaajan katsotaan hyväksyneen muutokset.

Erimielisyystilanteet
Kaarea Kaupan palveluihin ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Turku. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Yhteydenotot
Voit ottaa yhteyttä Kaarea Oy:ön näitä käyttöehtoja koskevissa asioissa sähköpostitse asiakaspalvelu@kaarea.fi